Kalkulator masy sianka

Masa trawy:

% wody w masie sianka: